Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10

Khi máy tính của bạn bị lỗi, hay vì lý do nào đó bạn muốn cài lại win nhưng ngại vì sợ mấy dữ liệu trên Edge, với bài viết này giúp bạn backup lại lịch sử Edge trên windown, và bạn không phải lo lắng khi cài lại win 10

Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10
Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10
Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10
Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10

Sau khi Windows refresh được thực hiện, nó sẽ đặt các tập tin hệ thống cũ của bạn vào một thư mục có tên “Windows.old.” Bạn sẽ cần phải đi vào thư mục đó và kéo một số tập tin ra ngoài.

1. Mở Windows Explorer (trước đây được gọi là File Manager) và điều hướng đến thư mục sau: “C:\Windows.old.”

2. Điều hướng đến thư mục “Users”.

3. Xác định vị trí thư mục tương ứng với tên người dùng bạn đã sử dụng để đăng nhập vào Windows . Nhấp vào thư mục khớp với tên người dùng đó.

4. Chọn “View -> Enable Hidden Items” và tìm kiếm thư mục có tên “AppData”.

5. Điều hướng đến “C:\Windows.old\Users\<username>\AppData\Local\Packages.”

6. Tìm và mở thư mục bắt đầu bằng “Microsoft.MicrosoftEdge”.

7. Mở thư mục có tên “AC.” Điều hướng đến “MicrosoftEdge\User\Default” bên dưới thư mục đó.

8. Toàn bộ địa chỉ vào thư mục sẽ trông giống như sau:

9. Sao chép nội dung của thư mục Default vào một nơi an toàn. Bạn sẽ cần nó trong bộ hành động tiếp theo.

Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10
Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10

Bây giờ bạn đã giải nén Favorites của bạn, đã đến lúc đưa chúng vào đúng nơi để Edge có thể tải chúng.

1. Đóng Microsoft Edge nếu nó hiện đang mở.

2. Mở Windows Explorer và điều hướng đến thư mục sau. Đường dẫn này tương tự với vị trí trước đó.

3. Mở một cửa sổ Windows Explorer khác và điều hướng đến thư mục nơi bạn đã sao chép các tệp mà bạn đã trích xuất từ ​​“Windows.old”.

4. Dán các tập tin vào đường dẫn ở trên. Đảm bảo tất cả các tệp được sao chép.

5. Mở Microsoft Edge. Mục yêu thích của bạn sẽ được đặt lại.

Trong một số trường hợp, các mục yêu thích của Edge đã được biết là biến mất sau khi khôi phục chúng bằng quy trình trên. Nếu điều này xảy ra, hãy làm theo các bước dưới đây.

1. Với Edge mở, nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng và sau đó nhấp vào Settings.

2. Trong mục Import Favorites và Other Info, hãy nhấp vào nút “Import from another browser”.

Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10
Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10

3. Nhấp vào nút “Export” và lưu các mục ưa thích của bạn dưới dạng tệp HTML.

4. Đóng Edge và mở lại.

Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10
Hướng dẫn khôi phục lại Microsoft Edge sau khi cài lại Windows 10

5. Kiểm tra xem mục yêu thích của bạn đã xuất hiện chưa.

6. Nếu yêu thích của bạn không trả lại, hãy lặp lại các bước 1 và 2 . Thay vì xuất, hãy nhấp vào nút “Import from a file” và làm theo hướng dẫn.

Việc khôi phục lại Microsoft Edge sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề khó chịu hay thắc mắc khi máy bạn bị lỗi mà cần cài lại win, với bài viết này giúp bạn an tâm hơn khi cài lại win 10