Photoshop và cách mở khóa (unlock) layer đơn giản nhanh nhất

Kỹ thuật Máy Tính Xanh hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng năm 2022. hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé.

Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022

Cách I. Mở khóa Layer bằng biểu tượng ổ khóa

Các bạn có thể mở khóa Layer bằng 02 cách như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng hình khóa trên mục công cụ của bảng Layer.
  • Nhấn vào biểu tượng hình khóa bên phải của Layer tương ứng.
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022

Các bạn hấn vào biểu tượng ổ khóa là oke

Cách II. Mở khóa Layer bằng bảng thuộc tính

1. Hướng dẫn nhanh

Nhấn chọn vào Layer muốn mở khóa > Chọn Layer > Chọn Lock Layers…

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Nhấn chọn vào Layer cần được mở khoá.

Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022

Nhấn chọn vào Layer cần được mở khoá

Bước 2: Chọn Layer và chọn Lock Layers… để tiến hành mở khoá.

Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022

Chọn Layer và chọn Lock Layers…

Cách III. Mở khóa Layer bằng phím tắt

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể dùng phím tắt để khóa hoặc mở khóa layer. Với cách dùng phím tắt, bạn thế thể mở khóa một hoặc nhiều layer cùng lúc.

1. Phím tắt mở khoá/ khoá 1 Layer

Hệ điều hành Phím tắt
Windows Ctrl + /
MacOS Command + /
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022

Phím tắt mở khoá/ khoá 1 Layer trên Windows

2. Phím tắt mở khoá/ khoá nhiều Layer

Hệ điều hành Phím tắt
Windows Control + Alt + /
MacOS Command + Option + /
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022
Mở khóa (unlock) layer trong Photoshop đơn giản, nhanh chóng 2022