Tắt ứng dụng chạy ngầm trong Windows 10

Bạn đang sử dụng Windows 10 quá chậm chạp, hôm nay Vi Tính Xanh hướng dẫn các bạn 4 cách dưới đây để tắt các ứng dụng ngầm và tối ưu tốc độ chạy cho Window 10

1. Tắt ứng dụng nền Windows 10 bằng Settings :

 1. Mở menu Start và nhập Settings vào thanh tìm kiếm. Nhấp vào ứng dụng Settings để tiếp tục.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 2. Trong menu Settings, nhấp vào tab Privacy có biểu tượng ổ khóa.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 3. Cuộn xuống menu Background apps trong tab Privacy và nhấp vào đó để hiển thị Settings.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 4. Bạn có thể tắt tất cả các ứng dụng nền bằng công tắc chính ở trên cùng hoặc bạn có thể tắt từng ứng dụng tiêu tốn nhiều năng lượng và dữ liệu hơn.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 5. Tắt tất cả các ứng dụng sẽ tiết kiệm đáng kể năng lượng và băng thông.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

2. Sử dụng Registry Editor tắt ứng dụng nền Windows 10:

 1. Mở menu Start và nhập chạy vào thanh tìm kiếm. Nhấp vào ứng dụng Run để tiếp tục.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 2. Gõ regedit vào thanh lệnh Run và nhấn OK để tiếp tục.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 3. Windows sẽ nhắc bạn cho phép quyền mở Registry Editor . Trong Registry Editor, nhập lệnh bên dưới vào khoảng trống được tô sáng và nhấn Enter .HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplicationstắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 4. Nhấp chuột phải vào menu BackgroundAccessApplication và chọn New . Nhấp vào DWORD (32-bit) Value để tạo mục nhập mới.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 5. Mục nhập mới sẽ nhắc bạn đổi tên nó. Gõ vào GlobalUserDisabled và nhấp vào bất cứ nơi nào để lưu nó.tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
 6. Nhấp chuột phải vào mục nhập mới tạo và chọn Modify .
 7. Thay đổi dữ liệu Giá trị: từ 0 thành 1 và nhấp vào OK để lưu các thay đổi.
  0 = Ứng dụng nền được bật
  1 = Đã tắt ứng dụng nền

3. Tắt các ứng dụng nền Windows 10 bằng Command Prompt:

1. Mở menu Start và nhập cmd vào thanh tìm kiếm. Nhấp chuột phải vào ứng dụng Command Prompt và chọn Run as administrator .

tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter để lưu các thay đổi.
Reg Add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplications /v GlobalUserDisabled /t REG_DWORD /d 1 /f

tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

3. Nếu bạn muốn hoàn nguyên các thay đổi và bật lại các ứng dụng nền, hãy làm theo lệnh bên dưới:

Reg Add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplications /v GlobalUserDisabled /t REG_DWORD /d 0 /f

tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

Sử dụng Windows PowerShell tắt ứng dụng nền Windows 10:

1. Mở menu Start và nhập powershell vào thanh tìm kiếm. Nhấp vào ứng dụng Windows PowerShell để tiếp tục.

tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter để lưu các thay đổi.

Reg Add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplications /v GlobalUserDisabled /t REG_DWORD /d 1 /f

tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10
tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

3. Nếu bạn muốn hoàn nguyên các thay đổi và bật lại các ứng dụng nền, hãy làm theo lệnh bên dưới:

Reg Add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplications /v GlobalUserDisabled /t REG_DWORD /d 0 /f

tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 10

Với các bước này, bạn có thể tắt hoặc bật các ứng dụng nền trong Windows 10 theo ý mình. Bạn có thể làm điều đó riêng lẻ thông qua Cài đặt hoặc bạn có thể bật / tắt tất cả các ứng dụng thông qua Command Prompt, PowerShell hoặc Registry Editor trong Windows 10.